پروژه‌های شرکت رسا
پروژه مسکونی 1260 واحدی صدرا شیراز
کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت عمران شهر جدید صدرا تعداد کل واحد: 1260 تعداد بلوک:21 تعداد کل طبقات: 7(6 طبقه مسکونی) و 8(7طبقه مسکونی) طبقات پارکینگ: همکف و زیرزمین متراژ زیربنا: 160000 مترمربع متراژ زمین: 55000مترمربع متراژ محوطه سازی:25889 مترمربع موقعیت: استان فارس، شیراز، فاز دوم صدرا
پروژه ۳۸۴ واحدی مسکونی شهرک علوی ساوه
کاربری: مسکونی تعداد بلوک: 24 بلوک تعداد طبقات روی زمین: 5 کل طبقات: 5 طبقات مسکونی: 1 الی 4 طبقات پارکینگ: همکف تعداد واحد در هر طبقه: 4 تعداد واحد در هر بلوک: 16 تعداد کل واحد: 384 تعداد پارکینگ: 384 زیربنا کل:46001 مترمربع متراژ زمین:29967 مترمربع متراژ محوطه سازی:11830 …
240 واحدی زاهدان
کاربری:  مسکونی کارفرما: شرکت توسعه گران عمران ستاد تعداد بلوک: 16 تعداد طبقات روی زمین: 5 کل طبقات: 6 تعداد واحد در هر طبقه: 3 تعداد واحد در هر بلوک:15 تعداد کل  واحد: 240 طبقات مسکونی: 1 الی 5 متراژ زمین: 36000 مترمربع متراژ محوطه سازی:30000 مترمربع متراژ زیربنا: 29000 …
پروژه مسکونی شار صدرا
کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا
پروژه ۱۶۸ واحدی مسکونی مهرشهر زاهدان
کاربری: مسکونی تعداد بلوک: 21 بلوک تعداد طبقات روی زمین: 5 کل طبقات: 5 طبقات مسکونی: 1 الی 4 طبقات پارکینگ: همکف تعداد واحد در هر طبقه: 2 تعداد واحد در هر بلوک: 8 تعداد کل واحد: 168 تعداد پارکینگ: 168 زیربنا کل: 22210 مترمربع متراژ زمین: 25200 مترمربع متراژ …
اجرای اسکلت بتنی پروژه برجهای آذر کیش
کاربری:مسکونی کارفرما: شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد طبقات: 15 طبقات مسکونی: 12 تعداد بلوک:  2 تعداد کل واحد: 144 متراژ کل زیربنا: 35000 مترمربع متراژ زمین: 8144مترمربع متراژ محوطه سازی: 4000 موقغیت: کیش ، فاز 6 شهرک صدف ، پروژه ستاره آذر کیش بلوک 81-82
پروژه 79 واحدی مسکونی -تجاری فردیس
کاربری: مسکونی-تجاری تعداد بلوک: 2 بلوک تعداد طبقات: بلوک A 8 طبقه بلوک B 9 طبقه طبقات مسکونی: 1 الی6 (بلوک A) 1 الی 7 (بلوکB) طبقات تجاری: همکف بلوک A طبقات پارکینگ: همکف و 1- تعداد واحد در هر طبقه: 5 (بلوک A )-7 (بلوک B) تعداد واحد در …
پروژه عمارت درسا قم
کاربری: مسکونی-تجاری تعداد بلوک: 1 بلوک کل طبقات: 11 تعداد طبقات روی زمین: 8 تعداد طبقات زیر زمین:3 طبقات مسکونی: 1 الی 7 طبقات تجاری: همکف تجاری و 1- طبقات پارکینگ: 2- و 3- تعداد کل واحد: 91 واحد مسکونی و 41 واحد تجاری زیربنا کل: 20632مترمربع متراژ زمین: 1940 …
پروژه والفجر ارومیه
کاربری: مسکونی-تجاری تعداد بلوک: 1 بلوک کل طبقات: 12 طبقات مسکونی: 1 الی 9 طبقات تجاری: همکف طبقات پارکینگ: 1- و 2- تعداد واحد در هر طبقه: 4 تعداد واحد در هر بلوک: 36 تعداد کل واحد: 38 ( 37 واحد مسکونی و 1 واحد تجاری ) تعداد پارکینگ: 39 …
تجاری اسپادانا اصفهان
کارفرما:شرکت نگین گلستان متراژ زمین : 16،583 مترمربع متراژ زیربنا:17،566 مترمربع متراژ محوطه سازی: 10،583 مترمربع تعداد طبقات: 3 موقعیت پروژه: اصفهان، بلوار امام خمینی، نبش کوچه مینو
توسعه سالن ویفر
کاربری: صنعتی متراژ زیربنا: 1858 مترمربع متراژ زیربنا: 600 مترمربع کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت صنعتی پارس مینو      
سالن رختکن
کاربری: 2طبقه با کاربری صنعتی متراژ زیربنا:669.39 مترمربع متراژ زمین:365.39 مترمربع نام شریک/کارفرما: شرکت صنعتی مینو خرمدره موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو
پروژه احداث سالن خط تولید پیتزا
کاربری: صنعتی متراژ زیربنا: 5600 مترمربع متراژ زمین: 5110 مترمربع کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت صنعتی پارس مینو
پروژه انبار مواد اولیه دارویی
کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه:تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص تهران-کرج، شرکت صنعتی پارس مینو متراژ زیر بنا: 1500مترمربع  
آزمایشگاه میکروبی
کاربری: اداری-آزمایشگاهی متراژ زیربنا: 200 مترمربع متراژ زمین: 200 مترمربع کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو موقعیت پروژه: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  
توسعه سالن جدید خط تولید بیسکوئیت
کاربری: صنعتی متراژ زیربنا: 1402.751 مترمربع متراژ زمین:690.359 مترمربع کارفرما: شرکت صنعتی مینو خرمدره موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو  
بهسازی سوله مشهد
تخریب و نوسازی حصار به طول 200 مترطول بازسازی اتاق نگهبانی به مساحت 12 متر مربع موقعیت: مشهد کارفرما: شرکت صنعتی قاسم ایران  
محوطه سازی کارخانه تندیس مینو
کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو
اجرای پروژه رختکن شوکوپارس
کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو
تخریب و نوسازی ساختمان اداری شرکت رباط زاگرس
کارفرما:شرکت رباط زاگرس موقعیت:لرستان
بهسازی و نوسازی دفاتر مدیران شرکت صنعتی مینو
کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت: تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت صنعتی مینو
بازسازی شرکت کشت و صنعت ماریان و اجرای فروشگاه (چاشنی)
کارفرما:شرکت کشت و صنعت ماریان موقعیت پروژه:استان البرز
بازسازی رستوران قاسم فردوسی
کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت: تهران،میدان فردوسی
سوله مینو شرق
کاربری: صنعتی متراژ زیربنا: 2812 مترمربع موقعیت پروژه: زاهدان، شرکت مینو شرق، سالن تولید
بازسازی و بهسازی پروژه های شرکت مینو
کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه:تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص تهران-کرج، شرکت صنعتی پارس مینو
تخریب و اجرای مجدد دیوار محوطه قاسم ایران ارومیه
کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت: ارومیه
اجرای سوله شوکوپارس خرمدره
کارفرما:شرکت صنعتی مینو موقعیت:خرمدره
محوطه سازی و بهسازی رختکن باشگاه ورزشی
کارفرما:شرکت پارس مینو متراژ محوطه سازی: 1500 مترمربع موقعیت پروژه:تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج، شرکت پارس مینو
بازسازی ساختمان اداری پارس گستر
شریک/کارفرما: شرکت پارس گستر موقعیت پروژه:تهران،کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت پارس گستر  
پروژه ساختمان اداری شرکت قاسم ایران(کرمانشاه)
کاربری: اداری ( بازسازی) تعداد بلوک: 1 تعداد طبقات روی زمین: 2 کل طبقات: 2 تعداد واحد در هر طبقه: 1 تعداد واحد در هر بلوک: 2 تعداد کل واحد: 2 متراژ زیربنا: 730 مترمربع متراژ زمین: 20،000 مترمربع نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: کرمانشاه،کیلومتر 2 جاده سنندج، …
پروژه کارخانه استحصال دانه کاکائو (بارث)
کاربری: 3 طبقه با کاربری صنعتی متراژ زیر بنا : 1100 مترمربع متراژ زمین : 350 مترمربع تعداد طبقات:3 کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت صنعتی پارس مینو
پروژه بازسازی دفتر مدیریت شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان
شریک/کارفرما:شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان موقعیت پروژه: تهران
پروژه انبار کارتن خرمدره
شریک/کارفرما:شرکت صنعتی مینو خرمدره موقعیت پروژه:خرمدره
پروژه خاکبرداری فجر ساوه
کارفرما: شرکت توسعه گران عمران ستاد موقعیت پروژه:ساوه، شهرک فجر ساوه حجم خاکبرداری:40000 مترمکعب
پروژه خاکبرداری پردیسان قم
کارفرما: شرکت توسعه گران عمران ستاد موقعیت پروژه:قم، شهرک پردیسان حجم خاکبرداری:100000 مترمکعب
بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو
نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران
بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن
بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو
نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران
تجاری و اداری بلوار کشاورز
کاربری: اداری-تجاری تعداد بلوک: 1 زیربنا کل:5140 مترمربع متراژ زمین: 620مترمربع نام شریک/کارفرما: شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان موقعیت پروژه: تهران،بلوار کشاورز.خیابان فلسطین.کوچه رجایی پلاک۶۹-۷۰-۱۰۰  
پروژه احداث ساختمان ملایری‌پور
کاربری: مسکونی تعداد بلوک: 1 بلوک تعداد طبقات روی زمین: 6 تعداد طبقات زیر زمین: 1 کل طبقات: 7 طبقات مسکونی: 1 الی 5 طبقات پارکینگ: همکف و 1- تعداد واحد در هر طبقه: 2 تعداد واحد در هر بلوک: 10 تعداد کل واحد: 10 تعداد پارکینگ: 10 متراژ مفید: …
پروژه اداری دارویی مینو
این پروژه واقع در تهران، کیلومتر ۱۰ جاده مخصوص کرج، شرکت پارس مینو می باشد. اطلاعات کلی پروژه به شرح زیر می باشد: منطقه شهرداری : ۲۱ تعداد کلی طبقات : ۱ متراژ زیربنا : ۴۲۷
ساختمان اداری شرکت پوشش گستر بیمه البرز
نام شریک/کارفرما: بیمه البرز موقعیت پروژه: تهران
طراحی و اجرای زیبا سازی دیوار محوطه ستادی شرکت صنعتی مینو (خرمدره)
نام شریک/کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره
پروژه مسکونی اقدسیه
کاربری: مسکونی متراژ زمین: 900 مترمربع متراژ زیربنا: 3858 مترمربع تعداد طبفات:7 تعداد واحد مسکونی: 15 موقعیت پروژه: تهران، اقدسیه ،جنب مسجد امام صادق ،قطعه 11   *پروژه در مرحله طراحی است
پروژه ساختمان مسکونی ۱۵ واحدی شفاپی
کاربری: مسکونی تعداد بلوک: 1 بلوک تعداد طبقات روی زمین: 6 تعداد طبقات زیر زمین: 1 کل طبقات: 7 طبقات مسکونی: 1 الی 5 طبقات پارکینگ: همکف و 1- تعداد واحد در هر طبقه: 3 تعداد واحد در هر بلوک:15 تعداد کل واحد: 15 تعداد پارکینگ: 23  متراژ مفید: مسکونی …
پروژه جردن
این پروژه واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا ( افریقا )، کوچه مریم می باشد. کاربری این ساختمان با متراژ زیربنای ۲۷۰ مترمربع، مسکونی اجرا گردیده است.
پروژه کارگاه تولید لوازم بهداشتی شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو
شریک/کارفرما: شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو موقعیت پروژه:تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت آرایشی و بهداشتی مینو
پروژه مجتمع تجاری الغدیر (قم)
مجتمع تجاری الغدیر یکی از بزرگ‌ترین مراکز خرید در شهرستان قم به متراژ ۶۸۰۰ مترمربع است که در پنج طبقه ساخته شده است. زیرزمین، همکف، نیم‌طبقه، طبقه‌ی اول و طبقه‌ی دوم، پارکینک طبقاتی با ظرفیت بیش از ۲ هزار خودرو، آسانسور، پله‌برقی، شهربازی سرپوشیده و فست‌فود از بخش‌های مختلف این …
پروژه احداث سوله، انبار، سیلو و ساختمان اداری شرکت صنعتی مینو (خرمدره)
اطلاعات کلی پروژه به شرح زیر می باشد: کارفرما : شرکت صنعتی مینو عناوین پروژه ها : احداث سیلوی آرد – احداث کارخانه تافی و آبنبات احداث کارخانه اسنک و پلت – احداث خط تولید اطلس کیک احداث خط تولید پیتزا – تأسیسات و محوطه سازی متراژ کلی پروژه : …
انبار دارویی شرکت قاسم ایران (کرمانشاه)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:کرمانشاه
ساختمان اداری پارس مینو
کاربری: اداری متراژ زمین: 379 مترمربع متراژ زیربنا: 1677 مترمربع کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه: تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص، شرکت صنعتی پارس مینو
پروژه احداث سوله و ساختمان اداری شرکت قاسم ایران (اصفهان)
این پروژه شامل احداث ابنیه و تأسیسات برقی و مکانیکی سالن ها، احداث سایت اداری و نگهبانی و محوطه سازی مرکز پخش جدید اصفهان می باشد. متراژ کلی پروژه حدود سی هزار متر مربع است. شریک/کارفرما:شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه:اصفهان
پروژه سوله انبار سردخانه (رشت)
قرارداد این پروژه در تاریخ ۱۳۸۵/۰۹/۰۲ منعقد گردیده است. شریک/کارفرما:شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: رشت
احداث سوله و ساختمان اداری شرکت قاسم ایران (گرگان)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: گرگان
ساختمان اداری شرکت قاسم ایران (رشت)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: رشت
پروژه احداث سوله، انبار و ساختمان اداری (قزوین)
پروژه سوله ، انبار و ساختمان اداری با متراژ ۴۶۲۰ مترمربع در شهر قزوین احداث گردیده است. شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: قزوین
انبار پماد و محوطه سازی شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو
نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران
پروژه احداث سوله قالب گیری شکلات
نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو موقعیت پروژه: شرکت پارس مینو
احداث ساختمان تولید رنگارنگ شرکت پارس مینو
شریک/کارفرما:شرکت پارس میتو موقعیت پروژه:تهران
انبار دارویی شرکت قاسم ایران (تهران)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهران
پروژه احداث سوله انبار (ارومیه)
پروژه سوله انبار واقع در ارومیه، کیلومتر ۱۲ جاده شهید کلانتری، شرکت قاسم ایران احداث گردیده است. تاریخ قرارداد این پروژه ۱۳۸۷/۵/۲ می باشد.
پروژه ساختمان اداری جلفا
این پروژه واقع در تهران، سیدخندان، خیابان جلفا، خیابان سیمرغ غربی ، خیابان گلزار ، نبش کوچه پروانه، پلاک ۲ می باشد. اطلاعات کلی پروژه به شرح زیر می باشد: کاربری : اداری شماره پلاک ثبتی : – منطقه شهرداری : ۳ تعداد کلی طبقات : ۵ زیرزمین : ۱ …
انبار دارویی بالای صفر شرکت قاسم ایران (شیراز)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:شیراز
انبار دارویی شرکت قاسم ایران (شیراز)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:شیراز
ساختمان اداری شرکت قاسم ایران (شیراز)
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: شیراز
آماده سازی و تعمیرات ساختمان ها و محوطه سازی انبار شرکت قاسم ایران
نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران موقعیت پروژه: تهران
پروژه احداث کارخانه قند خرما (مینو فارس)
پروژه انبار مواد کارخانه قند خرما ( مینو فارس ) با متراژ حدود ۳۰،۰۰۰ متر مربع احداث گردیده است که تاریخ انعقاد قرارداد آن ۱۳۸۶/۵/۳۰ می باشد. شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو موقعیت پروژه: خرمدره
پل سازی خرم آباد
نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد
پروژه احداث موج شکن بندر صیادی (بندرعباس)
شریک/کارفرما: اداره کل شیلات استان هرمزگان موقعیت پروژه: بندرعباس
طرح زیبا سازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم حضرت معصومه(س)
نام شریک/کارفرما: مشارکت مدنی موقعیت پروژه: قم
پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار
پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم
پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه
نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی
احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس
نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز
پروژه احداث بیمارستان ۹۹ تخته خوابه‌ی الزهرا (س) قشم
این پروژه واقع در جزیره‌ی قشم ، میدان شفا می باشد و تاریخ شروع پروژه ۱۳۷۵/۱۲/۲۳ است. شریک/کارفرما:منطقه آزاد قشم
ساختمان اداری پارک صنعتی طولا
نام شریک/کارفرما: منطقه آزاد قشم موقعیت پروژه: جزیره قشم
ساختمان های جانبی بیمارستان الزهرا (س) (قشم)
نام شریک/کارفرما: منطقه آزاد قشم  موقعیت پروژه:جزیره قشم
پروژه سد خاکی قشم
در تاریخ  ۱۳۸۳/۸/۲۰ این پروژه احداث گردیده است. نام شریک/کارفرما: منطقه آزاد قشم موقعیت پروژه: جزیره قشم    
عملیات دیوارکشی سوله های طولا
نام شریک/کارفرما: منطقه آزاد قشم موقعیت پروژه: قشم
عملیات ساختمانی گمرک
نام شریک/کارفرما: شرکت صنعتی پارس مینو موقعیت پروژه: جزیره قشم
احیای ساختمان گمرک قشم
نام شریک/کارفرما: منطقه آزاد قشم موقعیت پروژه: جزیره قشم
جستجوی املاک
اطلاعات تماس

تماس با ما

نشانی:

تهران – خیابان شریعتی – بعد از سیدخندان – خیابان سیمرغ غربی – انتهای خیابان گلزار – نبش کوچه پروانه – پلاک ۲

تلفن:

021-22890005

ایمیل:

rasa.eng.office@gmail.com

فکس:

021-22867084