راه سازی
شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان با هدف تأمین پاره‌ای از نیازها و درخواست‌های آزادگان سرافراز و مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌های سازندگی در سطح کلان ، در سال ۱۳۷۳ تأسیس و به ثبت رسیده است. این شرکت طی سال‌های گذشته تا به امروز طرح‌ها و پروژه‌های گوناگونی در بخش‌های مختلف را به سرانجام رسانده که عمده‌ی آن‌ها شامل ساخت سد ، راه ، بیمارستان ، پل ، تأمین مسکن ، ساخت سیلو و انبار ، ساخت واحدهای صنعتی و تأسیسات بوده است. لازم به ذکر است شرکت ره‌آورد سازندگی آزادگان در راستای پیگیری و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام خود همکاری‌های گسترده‌ای با وزارتخانه های راه و شهر‌سازی ، نیرو ، بهداشت،درمان‌ و آموزش پزشکی و شرکت‌های صنعتی مینو و قاسم ایران و دیگر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط داشته و دارد. در مجموعه‌ی حاضر به بخش‌هایی از فعالیت‌ها و اقدامات گسترده ، اثربخش و زیربنایی مورد نیاز کشور از سوی این شرکت پرداخته شده است.
پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

پروژه مسکونی شار صدرا

کاربری: مسکونی کارفرما:شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب تعداد کل واحد: 235 تعداد بلوک:4 تعداد کل طبقات: 10 متراژ زیربنا کل: 40000 مترمربع موقعیت: استان فارس، شار صدرا-فاز 2 شهر جدید صدرا

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

محوطه سازی کارخانه تندیس مینو

کارفرما: شرکت صنعتی مینو متراژ محوطه سازی:14000مترمربع موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

اجرای پروژه رختکن شوکوپارس

کارفرما: شرکت صنعتی مینو موقعیت پروژه: خرمدره،شرکت صنعتی مینو

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت دارویی، آرایشی و بهداشتی مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت قاسم ایران

نام شریک/کارفرما: شرکت قاسم ایران  موقعیت پروژه:تهرن

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

بهسازی روکش آسفالت و جدول گذاری شرکت پارس مینو

نام شریک/کارفرما: شرکت پارس مینو  موقعیت پروژه:تهران

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پل سازی خرم آباد

نام شریک/کارفرما: راه و ترابری استان لرستان  موقعیت پروژه: خرم آباد

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه اول جاده قم گرمسار

پروژه احداث قطعه اول جاده قم – گرمسار در تاریخ ۱۳۷۶/۱۲/۲۷ شروع گردیده است. طول مسیر کل پروژه ۳۱ کیلومتر می باشد. نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان قم موقعیت پروژه: قم

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

پروژه قطعه ۴ و ۵ راه میاندوآب-میانه

نام شریک/کارفرما: وزارت راه و ترابری استان آذربایجان غربی موقعیت پروژه: آذربایجان غربی

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

احداث جاده و آماده سازی چاه 233 پارس

نام شریک/کارفرما: شرکت ملی نفت  موقعیت پروژه: اهواز

جستجوی املاک
اطلاعات تماس

تماس با ما

نشانی:

تهران – خیابان شریعتی – بعد از سیدخندان – خیابان سیمرغ غربی – انتهای خیابان گلزار – نبش کوچه پروانه – پلاک ۲

تلفن:

021-22890005

ایمیل:

rasa.eng.office@gmail.com

فکس:

021-22867084